Out of all the flowers, violet colors are probably one of the most popular because they are beautiful, fragrant flowers. If you want to do handicrafts with beads, you can try this method to make a bouquet of purple flowers. It is a perfect gift for your home decor. Here are photos that you can learn from them how it is done this beautiful flower.  Read More →

Nga të gjitha lulet,ngjyre violete janë ndoshta një nga më të popullarizuarat për shkak se ato janë të bukura, dhe lule  aromatike. Nëse  doni te bëni vepra artizanale me rruaza, ju mund të provoni këtë metode për të bërë një buqetë të bukurme lule vjollce. Ajo eshte dhurata me e përkryer per dekor në shtëpin tuaj. Këtu janë fotot qe ju mund te mesoni nga to se si behet kjo lule e bukur.  Read More →