Kjo është një lloj i mbushur me penjë e cila është ideale për të bërë gjethe.
Unë do të ju sjelli disa fotografi me një model flete. Për ta bërë më të lehtë mësimin,do të i shohim instrucionet se si punohet një fletë e qëndisur.