Modele të kapeleve  shum të bukura

të punuara me dorë për fëmijë për stinen e Dimrit